کاش می دانستی

کاش می دانستی که به تو نگاه ميکنم ولی نمی بينمت

کاش می دانستی روبرويم نشسته ای ولی مرا نمی بينی

و خيره به چشمانی هستی که تو را نمی بينند

و من منتظرم

منتظر صدايی که نمی شناسمش

به تو به افق به دور نگاه می کنم

به مردی که از پشت سر تو نمی گذرد

و به ما نگاه نمی کند

کاش می دانستی که من منتظرم

به تو به افق به دور که نگاه ميکنم صدای نميشنوم که مرا باز خواند

و من از تو بگذرم کاش می دانستی که من منتظرم

کاش می دانستی به دور به افق خيره ام

کاش می دانستی که نمی دانی به تو نگاه نميکنم

کاش ميدانستی منتظرم

منتظر کسی که مثل هيچکس نيست

کاش ميدانستم که منتظری

منتظری که تورا ببينم

کاش ميدانستم زمانی که پلکهايم را بر هم زدم مردی از افق از دور گذشت

کاش می دانستی که من منتظرم

کاش می دانستم که تو هم منتظری

کاش می دانستم که از تو گذشتم اما به افق به دور نرسيده ام

کاش ميدانستم که دور چقدر دور است

کاش می دانستم که تو هم می روی و دگر باز نمی گردی

کاش می دانستم رفته ای دور

کاش می دانستم که دور دور است

کاش می دانستم که به افق به دور که نگاه نمی کنم دگر تو را هم نميبينم

کاش می دانستم

که تو منتظر من بودی و من منتظر تو

کاش می دانستم که ما منتظر بوديم

کاش می دانستم

/ 68 نظر / 69 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ننه سرما

سلام خانوم خورشيد..... تو چقد گرمی..... می دونی خورشيد، هستی ميده به زندگی آدما؟

معجزه تنهایی

سلام نوشته های تو درباره نوشتم خيلی بارام جالب بود الان يه غم خاصی دارم احساس می کنم حرف تمام انسانهای هم عصر ما رو زدی من بلد نيستم حرف قشنگ بزنم اين چيزايی که نوشتم آخرش يعنی نيستی برام جالب بود. زندگی که شروعش تا آخرش يه جور که انگار نمی تونی از قانونش سرژيچی کنی.می ياييم و ميريم ولی تو اين موقع ها هميشه خيام خيلی بهم اميد زندگی ميده

معجزه تنهایی

ای کاش گفتن خيلی حرف داره ای کاش گفتن يعنی خواستن ولی نرسيدن اگه می خوای برسی بگو حتما ای کاش رکود می ياره و حتما غرور و رنج شکستن پوسته ای است که فهم و ادراک شما را زندانی کرده است (جبران خلیل جبران)

milad

سلام مونا خانوم.افتخار بزرگی نسيبت شد که اولين بودی.مطمئن باش.راستی اسمه دختر داييه منم موناست.موفق باشی

:, مهديه

...درود . خيلی وقت بود نيومده بودم دلم برای نوشته هات تنگ شده بود ... زيبا بود ... بارور ز ميل / بارور ز درد / روی خاک ايستاده ام / تا ستاره ها ستايشم کنند / تا نسيمها نوازشم کنند....

ر ا ی ع ت ب

حضوری گر همی خواهی از «او» غائب مشو «حافظ»، متی ما تلق من تهوی دع الدنيا و احملها.....

سوگند

آرزو ميكنم به اندازه كافي شادي داشته باشي تا خوش باشي ، به اندازه كافي بكوشي تا قوي بموني و به اندازه كافي اندوه داشته باشي تا يك انسان باقي بموني . و به اندازه كافي اميد داشته باشي تا آينده رو روشن ببيني و خوشحال

nasim

وبلاگه زيبايی داری