خورشیدخانمی

 
يک دقيقه
نویسنده : مونا زاهد - ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/٢٥
 

يک دقيقه از زندگيتو از دست بدی

بهتر از اينه که ظرف يک دقيقه

 زنديگيتو از دست بدی


 
comment نظرات ()
 
 
انتظار
نویسنده : مونا زاهد - ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/٢٢
 

.........ساليانيست که بر در گاه خيال

نشسته ام منتظر

خيره به عابرانی که آينده را در کوله بار دارند

تا مگر

يوسفی در زندان قحطسالی دلم را

با خواب ستاره تعبير کند


 
comment نظرات ()
 
 
پرتغال
نویسنده : مونا زاهد - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱٩
 

دلم ميخواد يه پرتغال با هم ديگه نصف بکنيم

ملچ ملوچ ترش و شيرين با هم ديگه کيف بکنيم

(برای تو که بهتريني)


 
comment نظرات ()
 
 
ماه
نویسنده : مونا زاهد - ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱٩
 

مادر بزرگ چاقويش را در حوض نشست ترسيد ماه زخمی شود


 
comment نظرات ()
 
 
 
نویسنده : مونا زاهد - ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱٩
 

اميد وارم قلبم بی آن که ترک بخورد تاب بياورد.


 
comment نظرات ()
 
 
 
نویسنده : مونا زاهد - ساعت ٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱٩
 

زنده بودن يعنی ديده شدن يعنی ورود به نور نگاهی پر محبت.


 
comment نظرات ()
 
 
 
نویسنده : مونا زاهد - ساعت ٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱٩
 

کلمات اهميت ندارند بلکه اين لحن گفتار است که حقايق را بازگو می کند


 
comment نظرات ()
 
 
انتظار
نویسنده : مونا زاهد - ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱۸
 

 

هيچ کاری نکردم جز انتظار کشيدن


 
comment نظرات ()
 
 
سکوت
نویسنده : مونا زاهد - ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱٧
 

کينه هميشه با سکوت آغاز ميشه


 
comment نظرات ()
 
 
 
نویسنده : مونا زاهد - ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱٧
 

من هيچوقت دوست نداشتم

خيال ميکردم که دوست دارم


 
comment نظرات ()